elderly care

 

Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház

házigondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ellátottak otthonában végzett gondozási tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, szociális ápoló, gondozó,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, empátia

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Középfokú képesítés, szociális gondozó, ápoló,

•         gondozó, ápoló munkakörben már dolgozott – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Legéndiné Kádár Beatrix nyújt, a 0653571092 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/16766-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: házigondozó.

•         Elektronikus úton Legéndiné Kádár Beatrix részére a segitohaz@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Legéndiné Kádár Beatrix, Pest megye, 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. utca 23. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         3sz – 2020. február 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.