Álláshirdetés

Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház
család és gyermekjóléti szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerinti szociális segítőmunka biztosítása családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás területén, Albertirsán. Családlátogatás, ügyfélfogadás biztosítása, gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagokkal, család és gyermekjóléti központtal szoros kapcsolattartás. Szociális segítő munka biztosítása a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Felsőfokú képesítés, szociális munka, szociálpedagógus,
 •       családsegítő munkakörben szerezett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű GYVR, Kenyszi használata,
 •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Felsőfokú képesítés, szociális munka, szociálpedagógus,
 •       Családsegítő munkakörben szerezett tapasztalat. – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       szakmában szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű jó kapcsolatteremtő készség, empátia, szociális érzékenység, jó probléma megoldó képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       Kiváló szintű jó kapcsolatteremtő készség, empátia, szociális érzékenység, jó probléma megoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, pályázati feltételnek való megfelelést tanúsító dokumentum másolata, erkölcsi bizonyítvány vagy annak beszerzéséről nyilatkozat, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes anyagát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Legéndiné Kádár Beatrix nyújt, a 06203898054 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: E/800-10/2022 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
 •       Elektronikus úton Legéndiné Kádár Beatrix részére asegitohaz@gmail.com E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Legéndiné Kádár Beatrix, Pest megye, 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. utca 23. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók az intézményben személyes interjún vesznek részt

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       intézményi honlap
 •       intézmény facebook oldalán

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.segitohaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.