Kapcsolat

Család és gyermekjóléti Szolgálat:

06-53/571-092
06-20/389-80-54
06-20/389-8068

Idősek Nappali Klubja:
06-20/232-55-96

Tanyagondnoki Szolgálat:
06-20/389-80-76