Család- és gyermekjóléti Szolgálat

Forduljon hozzánk bizalommal…

 • ha nincs elég információja a szociális juttatásokról, intézményekről, szolgáltatásokról
 • ha elakadt az ügyintézésben: családtámogatási ellátások, önkormányzati támogatások, hivatalos levelek, közüzemi hátralékok rendezésében részletfizetési kérelem, leszázalékolás, nyugdíjkérelem esetébenh
 • a életviteli tanácsokra van szüksége: családi költségvetés tervezése, háztartás szervezési ismeretek, tudatos vásárlási technikák elsajátítása
 • ha családi konfliktusai megoldása érdekében szüksége van tanácsra vagy családi konzultációra(válás, kapcsolattartás rendezése esetén)
 • ha pszichológiai tanácsokra van szüksége gyermeknevelési kérdésekben, konfliktuskezelés esetén, gyász – feldolgozás érdekében (Csak gondozott ügyfeleink számára van rá lehetőség!)
 • ha gyermeke magatartási, tanulási nehézségekkel küzd, beilleszkedési problémái vannak
 • ha jogi problémái vannak
 • ha mediációra van szükségük

Feladataink:

 • gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és felismerése
 • jelzőrendszer megszervezése és működtetése
 • esetmegbeszélések szervezése
 • családsegítés
 • szociális segítő tevékenység
 • prevenció

 Egyéb szolgáltatások:

Adományok közvetítése: ruházat, textília, háztartási eszközök, bútorok

Idősek nappali ellátása

Egyedül érzi magát és szeretné kellemes környezetben, jó társaságban eltölteni szabadidejét?

Szeretne aktív életet élni?

Nincs kivel megbeszélni problémáját?

Szeretne segítséget kapni problémája megoldásához?

Problémát okoz az ebéd elkészítése?

Segítségre szorul a személyi higiéné fenntartásában?

 

Mivel foglalkozunk?

Az idősek nappali ellátása a szociálisan és mentálisan támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni  gondozására szolgál.

Az idősek klubjában nyújtott szolgáltatások:

 • segítségnyújtás személyi higiéné fenntartásában: tisztálkodási, fürdési lehetőség biztosítása,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • egészséges életvitelt segítő programok: életmód tanácsadás, torna, szűrőprogramok szervezése,
 • mentális gondozás,
 • társas kapcsolatok kialakításának, illetve fenntartásának segítése,
 • napi egyszeri meleg étel igénybevétele esetén helyben fogyasztás lehetősége
 • kulturális és szabadidős programok szervezése

 

Szolgáltatásaink igénybevételének módja és feltételei

Az idősek nappali ellátása igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.

Idősek Nappali Klubja

Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok, okmányok

 • Személyi igazolvány
 • Lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • Jövedelemigazolás
 • Egészségi állapotra vonatkozó igazolás

Az étkezésért térítési díjat kell fizetni.

Szociális étkeztetés:

Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete alapján

5.§   (2) Étkezésnél a szociális rászorultság feltételei az alábbiak:

a) a kérelmező a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,

b) a kérelmező egészségkárosodása miatt, amelyet határozattal igazol,

c) a kérelmező átmeneti jelleggel betegsége, sérülése miatt önmaga ellátására képtelen, -6hó-

d) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége miatt érvényes szakorvosi igazolással rendelkezik,

e) szenvedélybetegsége miatt érvényes háziorvosi igazolással rendelkezik,

f) hajléktalansága miatt ellátása nem biztosított,

g) kiskorú gyermekét nevelő szülő, ha létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került.

 

Tanyagondnoki szolgáltatás

A tanyagondnoki rendszer célja a külterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményi hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, az elszigeteltség feloldása. Alapszolgáltatási feladatok keretén belül a tanyagondnoki szolgálat segítséget nyújt az ellátottaknak, hogy képesek legyenek otthonukban, mentális állapotukból, vagy egyéb okokból származó problémáik megoldásában.

A feladatellátás tartalma

 • Alapszolgáltatási feladatok
 • Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása
 • Szolgáltatási feladatok